Зъбчато-реячни подемници

Зъбчато-реячни подемници

GEDA 200 Z

Малкият, лек и удобен GEDA 200 Z – нашият идеален подемник за скелета и строителни дейности.

още ...

GEDA 300 Z

GEDA 300 Z с леки двуметрови алуминиеви мачтови модули се използва на строителни площадки за различни видове транспорт в продължение на много години.

още ...

GEDA 500 Z

Тези зъбчато-реячни подемници със стоманени мачти са спечелили добра репутация през годините като надежден партньор на строителните обекти.

още ...

GEDA 500 Z Duo

Зъбчато-реячни подемници със от стоманени мачти

още ...

GEDA 300 Z/ZP

Две в едно: строителен подемник с товароподемност 500 kg и транспортна платформа за максимум 3 човека.

още ...

GEDA 500 Z/ZP

Два подемника в едно: строителен подемник с товароподемност до 850 кг или транспортна платформа за максимум 5 души и товари до 500 кг.

още ...

GEDA 1200 Z/ZP

Платформата с единична мачта за пренасяне GEDA 1200 Z / ZP представлява алтернатива на добре познатите платформи GEDA uni-mast system.

още ...

GEDA 1500 Z/ZP

Транспортната платформа GEDA 1500 Z / ZP обединява две различни машини в едно: подемник за материали с товароподемност 2000 кг и транспортна платформа за материали и хора.

още ...

GEDA 3700 Z/ZP

The tried-and-tested GEDA know-how has been incorporated into the development of the new device which completes the transport platform range.

още ...