За нас

about us lead image

Управление на качеството

Високите стандарти за качество на продуктите GEDA изискват постоянно наблюдение и тестване на качеството. Непрекъснатото обучение на нашите служители, също гарантира запазването на високите продуктови стандарти.

Проучване и Развитие

Продуктите на GEDA определят нови критерии. Ето защо работата на GEDA по нови разработки и по-нататъшното усъвършенстване на съществуващите решения за подемници са най-важните приоритети.

Някои компоненти на продуктите GEDA са патентовани. За конкретна информация за регистрираните патенти на GEDA, моля, свържете се с нас.

Търговия и продажби

Продуктите на GEDA вече сe продават в 80 различни страни по света. Пълната мрежа на дилърите играе огромна роля в световния успех на GEDA. GEDA е представена както в Европа, вече и в България, така и в Тихоокеанския регион чрез квалифицирани професионални дилъри, които отговарят за продажбите и услугите в своите местни райони.